Træet i Jørlunde, Egedal kommune
Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende, som er skrevet i 1939, gengives:

Pastor Barfod, Jørlunde, nu pastor emer." Bøgehuset", Hillerød, havde genforeningsdagen, fredag den 9. juli 1920, indbudt til møde i præstegårdshaven, hvor han til den store forsamling talte stemningsfuldt om det nationale håb gennem 56 år, som nu blev til virkelighed.

På hæderspladser foran talerstolen sad sognets fire dalevende veteraner.

Højtideligheden sluttede med, at forsamlingen vandrede til den store, åbne plads midt i byen, foran forsamlingshuset, hvor præsten og de fire gamle veteraner plantede et mindetræ, en eg, medens forsamlingen grebet og med blottede hoveder så til.

Træet er groet godt i de år, der er gået siden genforeningen.