Træet i Hvalløs, Ølst sogn, Randers kommune
Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende, som er skrevet i 1939, gengives:

Beboerne i Hvalløse plantede genforeningsdagen 1920 et lindetræ på byens fællesjord til minde om den lykkeligste stund, vort slægtled har oplevet.

Plantningen skete i forbindelse med afholdelsen af en takke- og genforeningsfest.