Flagstang i Hjerk, Skive kommune
Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende, som er skrevet i 1939, gengives:

Nu afdøde sognepræst Mølgård, Hjerk, foranstaltede i genforeningsåret en indsamling i sognet, og for det indkomne beløb rejstes en høj flagstang på en gårdejer Anders Bach tilhørende høj i Hjerk by, hvor flaget vajer de nationale og kirkelige festdage