Kirkeklokke i Herning kommune
Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende, som er skrevet i 1939, gengives:

En ny klokke sendte genforeningsdagen 1920 sine malmtoner ud fra Herning kirketårn for at forkynde det utrolige, det vidunderlige, at Sønderjylland kom hjem til Danmark. Den nye genforeningsklokke, som beboerne i Herning skænkede kirken til afløsning for den mindste af de to gamle klokker, er 64 cm høj og 78 cm vid forneden. Den er støbt af De Smithske Støberier i Ålborg for en pris af 4500 kr. - Mange hører nu klokkens malmrøst ved gry og ved kvæld og til højtiderne, men kun de få, der kommer op i kirketårnet og ser klokkens indskrift, kender dens mere lavmælte tale:

SKÆNKET AF BEBOERNE I HERNING
1920
STØBT I DANMARKS GLÆDESTIME
DA VOR GRÆNSE RYKKES FREM,
SKAL JEG KALDE, SKAL JEG KIME
OM GUDS NAADE MOD VORT HJEM

Lærerinde frøken Jensine Jensen, Vildbjærg, har forfattet verset, som det er klokken selv, der taler.