Flagstang i Hem, Mariagerfjord kommune
Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende, som er skrevet i 1939, gengives:

Ud for Hem kirke rejstes der i genforeningsåret en høj flagstang, skænket af proprietær Lønborg, Mariesminde. Ved indsamling i sognet fremskaffedes tillige et stort flag, der hejstes første gang genforeningsdagen.