Træet i Hellum, Brønderslev kommune
Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende, som er skrevet i 1939, gengives:

Syd for Hellum kirke og kirkegård findes et trekantet stykke gadejord udlagt til holdeplads. På pladsens midte plantedes der i sommeren 1920 et 5 m højt egetræ, kaldet Genforeningstræet, men året efter gik træet ud. Det følgende år opgravede gårdejer Chr. L. Christensen, Holmgård, Hellum, imidlertid det udgåede træ og plantede i stedet et noget mindre egetræ, der i årene, som er gået siden, er groet godt til.