Træet i Fausing, Norddjurs kommune
Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende, som er skrevet i 1939, gengives:

I Favsing sogns embedsbog er der for 23. december 1920 indført følgende linjer:

"Juleaftensdag 1920 plantedes i Favsing by ved forsamlingshusets nordside, umiddelbart syd for dammen, en smuk eg til minde om, at Nordslesvig i dette år genforenedes med Danmark. Egen er lagt som kerne i gårdejer Niels Jensens have af sønnen Jens Jensen, der gerne gav træet til dette brug. Til stede ved træets plantning var (her følger navnene på syv af Favsing bymænd samt to af disses sønner)."