Træet i Fæsted, Sønder Hygum sogn, Vejen kommune
Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende, som er skrevet i 1939, gengives:
Træet, der visnede, og træet, der groede!

Gårdejer Thøste Thøstesen i Fæsted havde i sin have et smukt rønnebærtræ, som han ønskede at flytte om på gårdspladsen, og da han under Verdenskrigen næsten til stadighed havde indkvartering af tyske soldater, der gjorde tjeneste som vagt langs den nu udslettede Kongeågrænse, var der blandt disse en soldat, som havde særlig forstand på træplantning. Denne soldat tilbød at flytte rønnebærtræet, hvad Thøste Thøsesen var meget glad for. Flytningen foretoges i november 1917, og da soldaten var færdig med at plante træet på gårdspladsen, sagde han: "Nu gror dette træ lige så sikkert, som tyskerne sejrer i krigen!" - ,,Så gid da træet aldrig skyder et eneste grønt skud, thi så planter jeg et nyt træ, ikke på tysk, men på dansk grund," svarede Thøste Thøstesen. - ,,Hov, hov !" sagde en flink, lille løjtnant (reserveløjtnant Freiberg, amtssekretær fra Itzehoe), der overværede plantningen.

I foråret 1918 stod rønnebærtræet med store knopper og skød friske, grønne skud, og løjtnanten gik meget fornøjet omkring træet og sagde: "Se nu, hvor vidunderligt træet blomstrer og grønnes, men nu har vi også begyndt vores heldige og sejrbringende offensiv på Vestfronten, og krigen får snart ende.'" Hen på sommeren begyndte det ellers så frodige træ imidlertid at visne og dø, samtidig med at befolkningen i Nordslesvig fyldtes af en ubeskrivelig glæde over den vending, krigen nu havde taget, og en dag sidst i august sagde Thøste Thøstesen til løjtnanten, som stadig var der i kvarter: ,,Jeg tror nu, at det snart er forbi med Tyskland, for se, nu visner træet, og det går snart helt ud og vil ikke kunne grønnes på ny næste forår, men så planter vi et nyt, og det skal gro og grønnes her på samme sted, MEN DET SKAL GRO I DANMARK!

Løjtnanten sukkede og sagde stille: "Ja, Thøste Thøstesen, nu ser det for alvor galt ud for Tyskland.'"

Genforeningsdagen, 9. juli 1920, plantede Thøste Thøstesen et nyt træ, en lind, på det udgåede rønnebærtræs plads, i sin gård på dansk grund.