Træet på Bregnebjerg i Dalby sogn, Kerteminde kommune
Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende, som er skrevet i 1939, gengives:

Genforeningsdagen 1920 blev der af Dalby bylav plantet et egetræ på Bregnebjærg, et tætbevokset bakkedrag i byens nærhed, som et groende minde om genforeningen. Men i den efterfølgende tørre sommer visnede træet hen og gik ud.