Flagstang i Brenderup, Middelfart kommune
Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende, som er skrevet i 1939, gengives:

På en høj i haven til gården "Carlshøj" i Brænderup sogn har der stået en stor sørgeask, plantet i 1864 af gårdens daværende ejer, mangeårig folketingsmand for Bogensekredsen, Hans Mathias Pedersen. Han bestemte samtidig med plantningen, at sørgeasken skulle blive stående der, indtil Sønderjylland atter genforenedes med moderlandet, så skulle den hugges om og erstattes med en flagstang.

Genforeningsdagen lod den afdøde folketingsmands søn, sognefoged, Dbmd. P. M. Hansen, der da ejede gården, sørgeasken fælde, dog således, at dens nederste stykke blev stående som støtte for flagstangen, der er rejst i sørgeaskens sted, og hvorpå dannebrog vajede første gang genforeningsdagen 1920.