Kirken i Brabrand, Aarhus kommune
Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende, som er skrevet i 1939, gengives:

Ved Verdenskrigens slutning og Sønderjyllands genforening med moderlandet besluttede menigheden i Brabrand at udvide og ombygge sognets kirke, hvad der længe havde været påkrævet, for på den måde at vise deres taknemlighed over genforeningen. Betydelige frivillige bidrag blev tegnet, men forskellige omstændigheder forhalede sagen, så arbejdet kunne først påbegyndes i 1923.

Søndag den 1. februar 1925 var arbejdet fuldført, så kirken kunne nyindvies ved en festgudstjeneste.

Det var således særlig i anledningen af genforeningen, at kirken blev udvidet og ombygget, hvorfor der heller ikke i sognet på anden måde er rejst mindesmærke herom.