Flagstang og vægtæppe i Bøvlingbjerg, Bøvling sogn, Lemvig kommune
Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende, som er skrevet i 1939, gengives:

På et bestyrelsesmøde i Bøvling valgmenigheds ungdomsforening den 7. februar 1920 foreslog formanden at skænke en flagstang og et flag til forsamlingshuset i anledning af genforeningen. Forslaget vandt udelt tilslutning, og først i juli rejstes flagstangen ved forsamlingshuset, der ligger midt i Bøvlingbjærg by. Flagstangen er 12 m høj, og når flaget, som er 4,5 m langt, er hejst, kan det ses over størsteparten af sognet.

Genforeningsdagen, 9. juli 1920, samledes sognets unge om morgenen omkring flagstangen, hvor friskolelærer Jørgensen Borup holdt en kort indvielsestale, og præcis kl. 8 bredtes det store flag ud mellem bestyrelsesmedlemmerne, og idet formanden, Nicolaj Henningsen, hejste flaget, blottede forsamlingen hovederne. Formanden overgav flaget til forsamlingshusets bestyrelse med ordene:

På Bøvling valgmenigheds Ungdomsfonds vegne overgiver jeg herved flaget til Bøvling forsamlingshus, idet vi håber, flaget må blive holdt i ære, og det i de tider, der kommer, må vaje over et genforenet, frit og selvstændigt dansk land og folk.

Om aftenen var der genforeningsfest i forsamlingshuset, hvor der blev rettet en tak til de unge for det smukke flag, som havde været savnet i 40 år.

Flaget er signeret med:

GENFORENINGEN DEN 9. JULI 1920
DE UNGES FOND

Til baggrund for talerstolen i Bøvlingbjærg forsamlingshus' foredragssal blev der til valgmenighedens høstfest, den 26. september 1920, ophængt et vægtæppe, skænket af manufakturhandler Marius Borg og hustru, Bøvlingbjærg, nu Ejby på Fyn. Tæppet, der er syet på mørkt klæde af fru Marie Borg, er 1,2 m i kvadrat og indrammet i massiv egetræsramme. Motivet er det danske våbenskjold, hvorunder der bølger et dannebrogsflag, hvis stang er spydformet. Rundt om skjoldet er slynget ege, og bøgegrene med lyse og mørke blade.