Flagstang i Attrup, Koed sogn, Syddjurs kommune
Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende, som er skrevet i 1939, gengives:

På et stykke gadejord midt i Attrup by blev der i anledning af genforeningen anlagt et mindre anlæg, i hvis midte der rejstes en flagstang, hvorpå flaget hejstes første gang 9. juli 1920. Byens to veteraner, Hans Jensen (hjulmand) og Peter Henning Jensen, var til stede. Den førstnævnte hejste flaget, og den sidstnævnte, der ikke direkte havde deltaget i krigen, men dog været indkaldt i 1864, hejste flaget ned ved festens afslutning.