Træet i Albøge by og sogn Norddjurs kommune
Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende, som er skrevet i 1939, gengives:

Beboerne i Albøge plantede 9. juli 1920 et egetræ til minde om genforeningen. Træet blev plantet på byens fællesjord, det tidligere "planteland", en lille trekant, omgivet af veje, og sognefoged S. Friis modtog som oldermand træet på byens vegne, idet han udtalte håbet om, at egen gennem flere hundrede år måtte stå som et groende minde om genforeningen.

Pladsen omkring mindeegen, der blev indhegnet og beplantet med roser, vedligeholdes for midler af byens fælleskasse