Træet i Års by og sogn, Vesthimmerland kommune
Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende, som er skrevet i 1939, gengives:

Et aktieselskab anlagde i 1898 et stort, smukt lystanlæg ved Års, hvis pavillon oprindelig opførtes som udstillingsbygning ved amtsudstillingen i 1910. I dette anlæg blev der, på foranledning af dets bestyrelse, genforeningsdagen plantet et velvoksent og pænt egetræ i en rabat foran anlæggets store stendysse som et minde om Danmarks glædesdag. Bestyrelsen havde nogen vanskelighed med at fremskaffe et velegnet træ, indtil den fik et sådant foræret af gårdejer Chr. Al. Lassen, Langdal, Blære sogn.

Plantningen, der som nævnt foretoges på genforeningsdagen, skete under stor festudfoldelse. Sognets veteraner og de i omegnen værende sønderjyder var indbudt som æresgæster, og omkring 1500 mennesker overværede plantningen. Provst Egeløv, Års, talte, et hornorkester spillede nationale melodier, 0g præcis kl. 22, efter at tusmørket havde sænket sig over landskabet, marcherede forsamlingen med musik og fakkelbærere i spidsen omkring søen og derefter ud til Stenild Hedehøje, hvor der tændtes glædesblus, og faklerne kastedes i bål. I processionen deltog over 3000 mennesker. Fotograf Nørgaard holdt båltalen, og overlærer Berthelsen sluttede festen med en bøn for Danmark.