Agedrup by og sogn, Odense kommune

Genforeningssten i Agedrup by, Agedrup sogn, Odense kommune Genforeningsstenen står foran forsamlingshuset mellem ejendommene Agedrupvej nrr. 13 og 15, 5320 Agedrup.
GPS-koordinater (link): 55.427078 10.492840

I eftersommeren 1920 blev genforeningsstenen i Agedrup afsløret i overværelse af en talrig forsamling.

Landbrugslærer Hans Appel, Dalum talte om Sønderjyllands historie og formanden for forsamlingshuset, skræddermester Chr. Rasmussen afslørede stenen.

Gårdejer Niels Hansen, Vester-Kærby bragte sønderjyderne en tak for deres trofasthed i de lange udlændighedsår.

Indskriften er bestemt af forsamlingshuset daværende bestyrelse og er ganske kort:
1864 - 1920
Stenen er fundet i skoven ved Carolinelund i Radstrup, Marslev sogn og blev skænket af ejeren, proprietær Mosegaard.